Usługi BHP dla firm

Specjalista do spraw BHP z ponad 20 - letnim doswiadczeniem oferuje:
  • przeprowadzenie kontroli warunków pracy i sporządzaniw okresowych analiz stanu BHP;
  • opiniowanie instrukcji BHP;
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP;
  • udział w ocenie ryzyka zawodowego i dokumentowanie;
  • prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP;
  • wykonywanie działalności koordynatora mogącego sprawować nadzór nad  bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;
  • kompleksowa obsługa firm.
Mirosław Wacko
Telefon 798 784 066